Goda anbud i konkurrensutsättningarna

År 2021 var det bråda tider inom gemensam upphandling. Vi genomförde många konkurrensutsättningar, lanserade dynamiska inköpssystem och införde småupphandlingstjänster.

Det avspeglades på antalet kontrakt. Under året tecknade vi nästan 1 200 kontrakt med leverantörerna. Över 900 kontrakt tecknades med leverantörer i dynamiska inköpssystem och småupphandlingstjänsten och nästan 250 kontrakt med leverantörer i ramavtal.

Antalet kontraktsleverantörer ökade med andra ord betydligt under 2021, och vid årsslutet hade Hansel 872 leverantörer, jämfört med 624 vid utgången av året innan. Av kontraktsleverantörerna var 51 procent sme-företag, med en andel av 14 procent av försäljningen inom gemensam upphandling.

Andelen uppdelade upphandlingskontrakt var i stort sett densamma som föregående år och uppgick till 85 procent (86 %). Uppdelningen var gjord enligt varu- och servicekategori i 36 procent av kontrakten (38 %), enligt kundkategori i 27 procent (22 %) och enligt region i 2 procent (3 %). Dynamiska inköpssystem utgjorde 20 procent (23 %) av upphandlingskontrakten. Andelarna har beräknats utifrån den verkliga försäljningen i kontrakten. Andelen uppdelade kontrakt har minskat eftersom volymen av resor fortfarande är liten på grund av pandemin.