Möjlighet till revision aktualiserades i diskussionerna

En av hållbarhetsgruppens viktigaste utredningar under 2021 gällde kontraktsleverantörernas hållbarhetsrevisioner. Vi valde att anlita en konsult för arbetet, vilket visade sig vara ett gott beslut med tanke på temats omfattning och komplexitet. Konsulten avslutade sitt arbete i oktober och redovisade ett gediget material om utvecklingstrender inom lagstiftningen, kvalitetsrevisionsmodeller och metoder samt olika certifierings- och standardiseringssystem.

I december 2021 beslutade Hansel att starta två utvecklingsprojekt kring temat. Det första projektet ska arbeta med riskbedömningar och hållbarhetsuppföljning vid gemensam upphandling. Riskbedömningen ska integreras i förstudieskedet för gemensamma upphandlingar och utgöra ett underlag för riktlinjerna för hållbarhetsuppföljningen under följande kontraktsperiod. För uppföljningen utarbetas en process med fastställda uppgifter och metoder.

”För uppföljningen utarbetas en process med fastställda uppgifter och metoder.”

I det andra projektet ska vi genomföra ett pilotförsök med hållbarhetsrevision som utförs av en tredje part. Diverse problem som anknyter till detta lyftes fram i utredningen av hållbarhetsrevisioner, och utredaren rekommenderade att vi gärna ska börja med revisionerna i finländska företag. Nu ska vi alltså lansera pilotförsöket utan att göra avkall på våra kärnprinciper, som likabehandling av leverantörerna.