Gå till innehållet

ÅRLIG ÖVERSYN 2021

Ett gott år – omständigheterna till trots

Vår verksamhet fortsatte att växa väl hela året. Volymen av gemensamma upphandlingar överskred den magiska gränsen på en miljard euro. För det tackar vi såväl våra kunder och kontraktsleverantörer som våra anställda. Vi har hittat verksamhetsmodeller som fungerar väl även på distans och även de projekt som vi tillhandahåller som experttjänster har varit lyckade. Vi går framåt med tillförsikt – mot fler lyckade upphandlingar genom samarbete.

ÅRLIG ÖVERSYN 2021

Ett gott år – omständigheterna till trots

Vår verksamhet fortsatte att växa väl hela året. Volymen av gemensamma upphandlingar överskred den magiska gränsen på en miljard euro. För det tackar vi såväl våra kunder och kontraktsleverantörer som våra anställda. Vi har hittat verksamhetsmodeller som fungerar väl även på distans och även de projekt som vi tillhandahåller som experttjänster har varit lyckade. Vi går framåt med tillförsikt – mot fler lyckade upphandlingar genom samarbete.