Verkställande direktören har ordet

80 år av offentlig upphandling

År 2021 var ett gott år. Det kan vi slå fast, trots att coronapandemin drog ut på tiden och ställde oss på prov. Vi på Hansel firade 80-årsjubileet av grundandet av Statens upphandlingscentral 1941, som sedermera ombildats till först ett ämbetsverk och senare till ett aktiebolag. Det har varit en lång och händelserik färd mot det som vi är i dag – en inköpscentral för den offentliga förvaltningen. Dessvärre kunde vi på grund av coronapandemin inte samlas med våra samarbetspartner för att fira. Vi kan ändå ta del av historiens vingslag genom intervjun med Merja Leppänen i den här årsberättelsen. Tack ska du ha Merja, för dina över 40 år på Hansel!

Jag känner mig särskilt nöjd över att vi uppnådde tillväxtmålen trots pandemieffekterna på många branscher. Volymen av gemensamma upphandlingar ökade med 135 miljoner euro. Dessutom använde sig kunderna mer av konkurrensutsättningsservicen och tjänsterna för utveckling av upphandlingsverksamheten. Allt detta är ett direkt resultat av vårt fina samarbete med både kunderna och kontraktsleverantörerna. Våra engagerade och kunniga medarbetare har utfört ett fenomenalt arbete, som under det gångna året utfördes mest hemifrån.

”Vi förväntar oss fortsatt tillväxt under det nya året och hälsar nya kunder varmt välkomna.”

Vi förväntar oss fortsatt tillväxt under det nya året och hälsar nya kunder varmt välkomna. En av höjdpunkterna för det nya året är att utöver våra befintliga kunder kan också de nya välfärdsområdena börja använda Hansels tjänster. Med andra ord är vi uttryckligen en inköpscentral för den offentliga förvaltningen även framöver.

Betydelsen av hållbarhet och hållbarhetsrapportering har aldrig varit större hos våra kunder. En bidragande orsak till detta är den första nationella strategin för offentlig upphandling, som lanserades för ett par år sedan. Det känns fint att få arbeta med offentlig upphandling i dag, när vi nu i samlad tropp styr insatserna i riktningen av gemensamma mål.

Eftersom vi är en stor upphandlande enhet är det synnerligen viktigt att vi aktivt deltar i utvecklingen av offentlig upphandling, inte minst för att vi har solid praktisk erfarenhet på området. Det är lätt att ställa upp mål, men det är viktigt att i alla lägen tänka på hurudana mål det är möjligt och meningsfullt att nå med hjälp av offentlig upphandling och konkurrensutsättning.

Vi arbetar varje dag för bättre upphandlingsprocesser, vilket redan i några års tid har inneburit utveckling av digitala verktyg. Det är kopplat till många viktiga värderingar, som optimalt effektiv och hållbar offentlig upphandling genom att minska pappersexcersisen. Vi har tagit fram verktyg för konkurrensutsättning och omarbetat webbplatsen hansel.fi där hela vårt utbud presenteras på ett mer användarorienterat sätt. Förhoppningsvis är det nu enklare att använda webbtjänsten.

Hansels webbinarier om olika teman har varit verkliga publikframgångar och dem kommer vi att fortsätta med. Visserligen är det enkelt och effektivt att mötas på virtuella plattformar, men jag ser verkligen fram emot riktiga fysiska möten. Med stora förhoppningar planerar vi nu en evenemangsturné till flera orter runt om i Finland i höst. Vi ses!