Goda framsteg med integrations­strategin

I drygt två år har vi varit den upphandlande enheten för hela offentliga förvaltningen. I enlighet med visionen i integrationsstrategin samordnar vi offentlig upphandling i Finland. Vårt mål är att ge kunderna en utmärkt serviceupplevelse – framför allt genom att satsa på den digitala kund- och leverantörsupplevelsen. Vi har ett brett tjänsteutbud, och kärnan av vår affärsverksamhet bygger på hållbarhet. Vi föregår med gott exempel och håller själv en hög etisk profil och kravenlighet. Vi vill vara den mest respekterade experten och den mest attraktiva arbetsgivaren inom offentlig upphandling.

”Vi har ett brett tjänsteutbud, och kärnan av vår affärsverksamhet bygger på hållbarhet.”

Under de två första åren upprättade vi otaliga ramavtal och lanserade dynamiska inköpssystem för vår kundkrets. Nu börjar siffrorna bära vittne om resultaten, och kontrakten har vunnit mark speciellt bland de nya kunderna. År 2021 överskred volymen av kontrakten för första gången en miljard euro och landade på 1 052 miljoner euro (föregående år 916 mn euro). Så här såg användningen av gemensamma upphandlingskontrakt ut 2021:

 

Utnyttjandegrad av kontrakten 2021: statliga organisationer 67,6 %, kommunala organisationer 20,4 %, högskolor 9,2 %, andra organisationer 1,4 %, ej allokerad 0,9 % och församlingar 0,5 %.

 

Ett av våra nyckeltal är antalet förbindelser till ramavtal, som vi har hållit ett öga på sedan 1 september 2019. Då ändrades rättspraxis så att det blev obligatoriskt att ingå en förhandsförbindelse till ramavtal. Beloppet av förbindelser efter detta datum uppgår redan till 3,5 miljarder euro. Visserligen fördelar sig beloppet över flera år, de längsta ramavtalen gäller ända till 2029. Däremot är det inte obligatoriskt att ingå en förhandsförbindelse till dynamiska inköpssystem, utan det går att ansluta sig till dem när som helst så länge arrangemanget pågår.