Gemensam upphandling i siffror

Gemensam upphandling per kategori

Tusen euro 2021 2020 2019 2018 2017
Kategori
Fordons- och logistiktjänster 97 471 102 520 97 113 93 457 78 745
Experttjänster 127 634 143 459 135 006 106 406 86 519
Livsmedel och restaurangtjänster 86 308 76 128 25 779 25 199 21 461
Energi 107 122 63 107 82 381 87 199 99 528
HR- och hälsovårdstjänster 90 690 73 435 78 008 73 560 72 891
It-utrustning 90 937 89 826 76 275 87 409 84 259
Inredning och kontorstjänster 84 006 60 214 44 944 60 414 67 039
Datorsalstjänster och -utrustning 45 361 60 997 60 279 58 522 50 685
Rese- och mötestjänster 20 477 25 313 97 917 87 324 81 674
Programvara 115 136 62 084 53 450 44 871 37 660
Rengöringstjänster och rengöringsmaterial 52 079 46 323 39 232 36 132 31 350
Ekonomi- och finanstjänster 66 398 56 880 52 105 64 224 55 522
Datakommunikation 34 811 25 714 32 156 45 732 39 954
Säkerhetsteknik och säkerhetstjänster 33 112 29 969 25 028 24 764 19 193
Totalt 1 051 541 915 970 899 673 895 213 826 482

Kategoriindelningen inom upphandling ändrades i samband med organisationsändringen hösten 2019. Numera finns det 14 kategorier i stället för 17. I redovisningen har uppgifterna förts in retroaktivt under de nya kategorierna.

Ramavtal, top 15

Tusen euro 2021
Återförsäljning av MS-licenser 108 978
It-konsultation 84 877
Livsmedel och non-food-produkter 79 536
Företagshälsovårdstjänster 68 785
El 55 676
Utrustningsleasing 54 900
Datorer 51 823
Läroböcker 37 210
Datorsals- och kapacitetstjänster 36 972
Drivmedel 36 891
Städtjänster 34 926
Bilar 32 743
Tunga fordon 27 805
Kontorsmöbler 21 156
Ledningens konsulttjänster 19 812
Övriga totalt 299 451
Totalt 1 051 541