Hilma har blivit en mötesplattform

”Nya Hilma” som lanserades i början av 2020 har under sina två år utvecklats från en annonseringskanal till en mötesplattform för upphandlare och leverantörer. Tjänsten är avgiftsfri och tillgänglig för alla användare. Hilma ägs av Finansministeriet och administreras av Hansel.

Via tjänsten kan upphandlarna annonsera och begära anbud, allt från små upphandlingar till upphandlingar som överskrider EU-tröskelvärdet. Anbudsgivarna ser i gengäld köparnas annonser om kommande upphandlingar i Hilma där de kan svara på anbudsförfrågningarna och lämna e-anbud. På Hilma kan upphandlarna kartlägga marknaden innan de publicerar den officiella upphandlingsannonsen. Upphandlarna kan också utlysa en projekteringstävling och meddela resultaten inom hela EU.

I Hilma publicerades 2021 sammanlagt totalt över 19 000 annonser av olika slag, om cirka 16 000 upphandlingar. Det var en ökning med cirka nio procent jämfört med året innan.

Första stegen mot strukturerad anbudsförfrågan

De första stegen mot en strukturerad anbudsförfrågan togs hösten 2021 när Hilma kompletterades med en funktion där upphandlaren kan ange enkla kriterier för anbudet. Det kan till exempel vara numeriska kriterier, ja/nej-kriterier eller olika valbara alternativ. Kriterier kan också markeras som obligatoriska.

Med den nya funktionen kan anbud lämnas som bilagedokument och dessutom i ett delvis strukturerat format. Strukturerad anbudsbegäran lämpar sig speciellt bra för enklare konkurrensutsättningar.

Utvecklingen av Hilma fortsätter

Utvecklingen av Hilma med den smidiga scrum-metoden fortsätter de närmaste åren med fokus på kunderna, i enlighet med åtgärdsprogrammet för offentlig upphandling. De nya egenskaper som tas fram gör användbarheten i Hilma ännu bättre. År 2022 kommer fokus att ligga på bland annat konkurrensutsättningsfunktionerna och konkurrensutsättningskalendern samt justeringar som krävs på grund av reformen av eForms för upphandlingsannonsering på EU-nivå.