Nya e-verktyg för enklare konkurrensutsättning

År 2021 lanserades två helt nya system som ska göra det enklare att upphandla. Systemet för konkurrensutsättning och beställning av bilar togs i bruk i början av året och används redan aktivt. Assistenten för miniupphandlingar, som är avsedd för konkurrensutsättning inom de dynamiska inköpssystemen, färdigställdes under sommaren som ett komplement till tjänsten för små upphandlingar. Assistenten tas i bruk stegvis under hösten och vintern.

”Avsikten var att ta fram ett system som även sporadiska upphandlare har lätt att använda.”

Assistenten för miniupphandlingar är avsedd speciellt för kunder för vilka implementering och användning av det kompletta konkurrensutsättningssystemet är alltför tungt i förhållande till antalet eller omfattningen av konkurrensutsättningarna. Därför ville man göra tjänsten så enkel som möjligt för sporadiska upphandlare. Den hjälper att hitta de lämpliga underlagen för konkurrensutsättningen, styr annonseringen av anbudsförfrågan till de rätta leverantörerna, erbjuder verktyg för valet av det lämpligaste anbudet samt skickar automatiskt inköpsbesluten och uteslutningsbesluten till de rätta mottagarna.

Anbudsprocessen för bilar löper smidigt

Processen för konkurrensutsättning av bilar har också utformats med tanke på optimal smidighet för både kunderna och leverantörerna. Kunden lanserar konkurrensutsättningen på ett färdigt formulär för anbudsbegäran genom att klicka på kriterierna och välja önskad utrustning enligt sina behov. Sedan granskas anbuden och det vinnande anbudet väljs ut. Inköpsbesluten och uteslutningsbesluten skapas automatiskt utgående från kundens val.

Själva beställningen läggs utgående från uppgifterna i det vinnande anbudet, med några klick. För anbudsgivarna filtrerar systemet fram de bilmodeller som bäst motsvarar anbudsförfrågan och lägger in dem som möjliga val i anbudet samt optimerar sökningen av den tilläggsinformation som behövs på anbudet genom att ta fram uppgifterna om tilläggsutrustning och startpris för den valda bilmodellen.

Hansel vidareutvecklar kontinuerligt sina system för e-upphandling utifrån kundernas önskemål.