Personalstyrkan fortsatte växa

Personalnyckeltal 2021: 51 män, 73 kvinnor, 12 nya anställningar, i åldersfördelningen för personal upp till 30 år 11, 31–39 år 36, 40–49 år 42 och över 50 år 35. Av personalen har 2% doktorsexamen, 57% har en högre högskoleexamen, 5% har en högre yrkeshögskoleexamen, 10% har en lägre högskoleexamen, 14% har en yrkeshögskoleexamen, 10% har examen på mellanstadiet eller övriga examena och 2% har ingen yrkesexamen.

Antal anställda

2021 2020 2019 2018 2017
Personalstyrka vid räkenskapsperiodens slut (årsverken) 116 112 113 92 90
Medelpersonalstyrka under räkenskapsperioden (årsverken) 116 111 101 90 83
Anställda per 31.12 124 118 116 95 94
Fast anställda per 31.12 123 115 115 94 90
Visstidsanställda per 31.12 1 3 1 1 4
Heltidsanställda på viss tid per 31.12 1 2 1 0 3
Deltidsanställda på viss tid per 31.12 0 1 0 1 1
Heltidsanställda (tillsvidare och på viss tid) per 31.12 123 116 114 92 91
Föräldra-/vårdlediga i medeltal 6 4 1 3 2
Tillsvidareanställda per 31.12, % 99,2 97,5 99,1 98,9 95,7
Visstidsanställda per 31.12, % 0,8 2,5 0,9 1,1 4,3

Könsfördelning

2021 2020 2019 2018 2017
Män 51 51 53 43 45
Kvinnor 73 67 63 52 49

Medellängd på anställning

Arbetsår 2021 2020 2019 2018 2017
40 eller över 3 2 1 2 2
30–39 0 2 3 3 3
20–29 0 0 0 0 0
10–19 31 27 28 23 21
4–9 43 29 30 25 26
1–3 35 47 43 33 15
mindre än ett år 12 11 11 9 27
Personalstyrka sammanlagt 124 118 116 95 94

Åldersfördelning

 

Personalomsättning

2021 2020 2019 2018 2017
Nya anställningar* 12 12 33 12 28
varav visstidsanställningar 1 3 3 3 5
Avslutade anställningar 7 10 10 9 10
varav pensionerade 1 2 2 0 1
Avslutade visstidsanställningar 1 0 1 4 1
Avslutade anställningar under prövotiden 0 1 1 0 0
Medarbetare sagt upp sig 5 6 6 5 8
Medarbetare sagts upp 0 1 0 0 0
Genomsnittlig omsättning, % 7,7 9,3 18,5 11,1 20,2
Avgångsomsättning, % 5,6 8,5 8,6 9,5 10,6
Avgångsomsättning, egen uppsägning, % 4,0 5,1 5,2 5,3 8,5
*I nya anställningar år 2019 ingår 16 personer som 2 september 2019 övergick till Hansel som så kallade gamla arbetstagare från KL-Kuntahankinnat till följd av ägo- och företagsarrangemang.

Nya anställda

Män Kvinnor 30 år eller under 31–39 år 40–49 år 50–59 år över 60 år
33 % 67 % 42 % 33 % 17 % 8 % 0 %

Sjukfrånvaro och olycksfall

2021 2020 2019 2018 2017
Antal olycksfall som orsakat frånvaro (per år) 7 1 1 2 2
Antal olycksfall under arbetstid (per år) 2 4 0 2 2
Dödsfall 0 0 0 0 0
Sjukfrånvaro (inkl. vård av sjukt barn), dagar/årsverken 3,6 3,0 4,3 2,2 3,5
Sjukfrånvaro (exkl. vård av sjukt barn), dagar/årsverken 3,3 2,7 3,9 1,8 3,1
Kortvarig (1–3 dagar) sjukfrånvaro (exkl. vård av sjukt barn), dagar/årsverken 1,4 2,0 2,9 1,8 2,1
Sjukfrånvaro totalt, exkl. vård av sjukt barn (årsverken) 1,6 1,3 1,7 0,7 1,1
Sjukfrånvaro i procent (inkl. vård av sjukt barn) 1,5 1,3 1,8 1,0 1,5
Sjukfrånvaro i procent (exkl. vård av sjukt barn) 1,4 1,2 1,6 0,8 1,3
Hälso- och sjukvårdsutgifter, €/person/år 391 296 582 305 351
Rekreationsutgifter, €/person/år 208 99 296 407 260

Examina

2021 2020 2019 2018 2017
Doktorsexamen, % 2 1 1 1 1
Högre högskoleexamen, % 57 55 59 60 60
Högre yrkeshögskoleexamen,% 5 6 5 5 7
Lägre högskoleexamen, % 10 9 7 5 3
Yrkeshögskoleexamen, % 14 15 15 14 11
Examen på mellanstadiet + övriga examina, % 10 10 10 9 13
Ingen yrkesexamen, % 2 3 3 5 5

Utbildning

2021 2020 2019 2018 2017
Utbildningsdagar, dagar/person/år 4 1 3 3 5
Utbildningsdagar – chefer, dagar/person/år 5 2 3 5 8
Utbildningsdagar – övriga, dagar/person/år 4 1 3 3 4
Utbildningsdagar – kvinnor, dagar/person/år 4 1 2 3 5
Utbildningsdagar – män, dagar/person/år 4 2 3 3 4
Köpta utbildningstjänster, €/person/år 671 329 644 1 085 1 622

Betalda resultatpremier (exkl. socialavgifter)

2021 2020 2019 2018 2017
tusen euro 812 509 722 660 511