Andra året på distans

Även år 2021 inleddes med distansarbete. Vi jobbade på och uppnådde fina resultat, men särskilt när våren knackade på dörren började vi se tecken på att vi ville mötas på riktigt. En sommarfest för hela personalen vågade vi oss inte på, men teamen ordnade träffar utomhus och med trygga avstånd. Foton och beskrivande bildtexter från de här träffarna spreds på Teams och uppmuntrade andra att göra detsamma.

Vi delade också med oss av ergonomi- och paustips för distansarbete. Medarbetare samlades också kring den stora värdediskussionen om hurdan företagskultur vi vill ha. Cheferna fick stöd med att leda distansarbete på kollegiala möten, som ordnades oftare än tidigare. De fick också utbildning om att leda hybridarbete och om ledningstrender för framtiden. För ledningsgruppen ordnades utbildning i kommunikation på arbetsplatsen, med särskild fokus på ledning av hybridarbete.

Nya modeller för hybridarbete

I höstas såg det ut som om pandemin skulle ge med sig, och bolaget började utforma en ny modell för flexibelt och multilokalt arbete, som samtidigt också skulle göra det lockande att mötas fysiskt på kontoret. Modellen arbetades fram i samarbete med HR, kommunikationsenheten, cheferna och förtroendepersonen.

Eftersom personalen klart önskade att få arbeta på distans en del av tiden även framöver, fastställde bolaget att det i princip ska vara möjligt att delta i möten både fysiskt på plats och via Teams. Personalen uppmuntrades ändå att komma till kontoret för att bevara arbetsgemenskapen och möjliggöra oplanerade möten. Likaså önskades att de interna utvecklingsworkshopparna skulle ordnas med fysisk närvaro. Gällande samarbetet med intressenter skulle motparten få bestämma mötesformen.

Det gjordes också preciseringar i mötesrutinerna för att effektivare ta tillvara mötestiden och möjliggöra pauser mellan Teamsmötena.

Nya experter och nya lärdomar – på plats och på distans

År 2021 anställde Hansel 12 nya medarbetare. De fick introduktion i både bolagets verksamhet och allt som har med upphandlingslagen och affärsprocesserna att göra.

Hansel förhåller sig positivt till medarbetarnas kompetensutveckling. Utöver att enskilda experter förkovrade sig, fick hela personalen utbildning i att använda verktygen effektivare, skriva bättre och uttrycka sig på svenska. Det ordnades också korta infomöten om ansvar och etik. I en ny serie faktainslag berättade medarbetare om sitt ansvarsområde för de övriga.

Under en kurs i tjänstedesign, som ordnades i samarbete med HAUS Kehittämiskeskus, utformade bland annat enheten för utveckling av upphandlingsverksamheten en tjänsteportfölj över sitt utbud. Mediekurserna som kategoricheferna länge väntat på kunde äntligen genomföras hösten 2021, med två grupper som deltog på kontoret och två på distans. Bägge formaten lyckades utmärkt”