Webbinarierna intresserade intressenter

År 2021 var vi taggade för live-evenemang och fysiska möten med intressenterna. Men tji fick vi, och den rådande pandemin tvingade oss att fortsätta ordna event på virtuella plattformar. Lyckligtvis nådde vi våra intressenter glädjande bra!

Brett utbud av kundwebbinarier

Vi kickade igång 2021 med IKT-dagen som handlade om bland annat artificiell intelligens, robotik, upphandlingskompetens och lagstiftning. Webbinariet lockade över 500 kunder som intresserade sig för upphandling av IKT.

Senare under våren handlade webbinarierna om konkurrensutsättning av experttjänster och utveckling av upphandling. I webbinarierna under hösten redogjorde man för dynamiska inköpssystem, gjorde en djupdykning i utveckling av upphandling, dryftade upphandlingens hållbarhet och påverkan samt diskuterade etiska aspekter av offentlig upphandling.

I webbinarierna deltog under året inemot tusen kunder från 300 olika kundorganisationer.

Kortfakta för kontraktsleverantörer

Hansels kontraktsleverantörer blev också inbjudna till ett kort virtuellt informationsmöte om den nationella upphandlingsstrategin. Temat lockade över 200 kontraktsleverantörer. Kortfakta för journalister i november var startskottet för en serie webbinarier som kommer att ordnas fyra gånger om året. I faktainslagen delar våra experter med sig av nyttig information om bland annat försäljningsredovisning, hållbarhetsutveckling, små upphandlingar och marknadsföring vid gemensam upphandling.

Virtuella evenemang är här för att stanna

Webbinarierna fick massor av positiv feedback, och många önskade att de skulle fortsätta vid sidan av live-evenemang även när fysiska möten igen kan ordnas. Det är ett önskemål som vi gärna hörsammar! Hansel ska ju betjäna den offentliga förvaltningen i hela Finland, och via virtuella plattformar kan vi nå ut till våra intressenter runt om i Finland. Utöver webbinarier kommer vi även i framtiden att ordna olika slags kundformation, assistans för miniupphandlingar och andra faktainslag om gemensamma upphandlingar.

 

Hansels webbinarier 2021

  • 28.1.2021 IKT-dagen
  • 15.4.2021 Konkurrensutsättning av experttjänster – så här lyckas du
  • 17.6.2021 Från paragrafer till paket – strategisk utveckling och ledning av upphandling
  • 14.10.2021 Kortfakta för journalister: den nationella strategin för offentlig upphandling
  • 4.11.2021 Dynamiska inköpssystemet DIS
  • 18.11.2021 Ledning genom information
  • 25.11.2021 Ansvar och påverkan
  • 9.12.2021 Compliance – perspektiv på etisk och kravenlig verksamhet